Likvidace autovraků

Naše společnost vám zajistí ekologickou likvidaci aut od Mělníka až pod Český Krumlov.

Zajišťujeme potvrzení o převzetí a zneškodnění vraku vyžadované registry vozidel pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel. Dle zákona č.185/2001 Sb. O odpadech je autovrak vybraným odpadem.

1.Každý, kdo se zbavuje autovraku, povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání, odstraňováni a pro likvidace autovraků.

2.
Náklady spojené s likvidací nevyzvednutého odstaveného automobilu, který musel být zlikvidován jako autovrak je povinen uhradit obci poslední vlastník vozidla.


Současné znění zákona o odpadech definuje povinnost posledního vlastníka autovraku zapsaného v Registru vozidel k jeho ekologické likvidaci na vlastní náklady. Zákonné sankce mohou dosáhnout až pokut v řádově desetitisících. Proto je v zájmu každého majitele autovraku jeho včasná a ekologicky nezávadná likvidace.

Naše společnost je tu právě pro tyto případy. Pomůžeme vám vyřešit tyto problémy rychle, ekonomicky a v plném souladu se zákonem.
Neváhejte se informovat na našich telefonech